صنایع زرین نمای کاسپین

محصولات › تهویه مطبوع › تهویه مطبوع صنعتی › Duct 

Duct


تهویه مطبوع › تهویه مطبوع صنعتی › Duct

کد محصول: AUD-18UX4SKL

  • تکنولوژی اینورتر (کم مصرف)
  • کلاس انرژی A

کد محصول: AUD-24UX4SLH

  • تکنولوژی اینورتر (کم مصرف)
  • کلاس انرژی A

کد محصول: AUD-36UX4SMH

  • تکنولوژی اینورتر (کم مصرف)
  • کلاس انرژی A

کد محصول: AUD-48UX4SHH

  • تکنولوژی اینورتر (کم مصرف)
  • کلاس انرژی A

کد محصول: AUD-60UX4SHH

  • تکنولوژی اینورتر (کم مصرف)
  • کلاس انرژی A