اسپلیت اینوِرتر سرد و گرم با کمپرسور روتاری

قابلیت گرمایش کامل تا منفی 10 درجه سانتی گراد در هوای بیرون، گاز R410a ، صرفه جوئی در مـصرف انرژی، کلاس انـرژی +A

اینورتر چیست؟
کـمپرسور کولـر گـازی از نظر نوع سـیستمِ کارکرد می تواند دور ثابت و یا دور متغیر (اینورتر) باشد. در کولرهای گازی با کمپرسورهای دور ثابت تنظیم دما بوسیله خاموش و روشن شدن کمپرسور انجام می گردد که باعث وارد شدن شوک به سیستم برق می شود.
در کولرهای گازیِ اینورتر بوسیله تغییر دورِ کمپرسور، از خاموش و روشن شدنِ مکرر جلوگیری شده که این فرایند باعث صرفه جویی در مصرف برق می گردد.
 
  • قیمت ها از تاریخ 1398/4/5 تا اطلاع ثانوی معتبر می باشد.
  • بدیهی است قیمتها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند
انواع اسپلیت اینوِرتر سرد و گرم با کمپرسور روتاری