مرکز اطلاعات با مشتریان

استان

شهرستان

زمینه فعالیت

نام

نام خانوادگی

تلفن ثابت

همراه

اردبيل

اردبيل

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

ایرج

ارشادي

6617814-6618001

9141528709

اردبيل

مشگين شهر

تلویزیون

سید قاسم

پاداشي

32543393

9141596404

اردبيل

اردبيل

تلویزیون

ایوب

پاشازاده

33245581-33249370-33249371

9143510162

اردبيل

پارس‌آباد

تلویزیون

نوفل

خضري

32724995

9141513157

اردبيل

خلخال

تلویزیون

غلامحسن

غايبي

32422484

9145906678

اردبيل

پارس‌آباد

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

محمد رضا

نريمان

32730001

9143535994