مرکز اطلاعات با مشتریان

آذربايجان شرقي

ملکان

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

جعفر

عبداللهي

37823665

9141213276

آذربايجان شرقي

سهند

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

سعید

قهرمان

33412387

9144125320

آذربايجان شرقي

مرند

کولرگازی خانگی

سجاد

آيرملوي

42230914

9144911658

آذربايجان شرقي

مراغه

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

میلاد

احدي بهرآباد

37234452

9147751823

آذربايجان شرقي

اهر

تلویزیون

حسین

احمدي

44223242

9148315262

آذربايجان شرقي

تبريز

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

بهزاد

بايگان

35430071-3

9143035659

آذربايجان شرقي

ميانه

کولرگازی خانگی

یونس

بي باک

52222022

9144237066

آذربايجان شرقي

تبريز

کولرگازی خانگی

محمد حسین

پاکپور بنام

55165061-2

9144150939

آذربايجان شرقي

سراب

تلویزیون

ایرج

پرنور

43224499

9143310431

آذربايجان شرقي

شبستر

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

محمد

تاپاک

42429905

9144712018

آذربايجان شرقي

شبستر

تلویزیون

محمد

تبديلي

42424868

9144710520

آذربايجان شرقي

مرند

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

علیرضا

حبيب زاده

42222529

9143910043

آذربايجان شرقي

اسکو

لوازم خانگی

منصور

درياني

35268083

9142030441

آذربايجان شرقي

مراغه

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

حسن

رجبي

37239241

9144208620

آذربايجان شرقي

مراغه

تلویزیون

کریم

رحمت زاده

37253679

9144210628

آذربايجان شرقي

تبريز

تلویزیون

حیدر

زارعي

35540041

9141130346

آذربايجان شرقي

مرند

تلویزیون

محمد حسین

سرايدار

42246601-42244645

9141911244

آذربايجان شرقي

عجب شير

تلویزیون

حسن

سقائي

37626715

9143201994

آذربايجان شرقي

بناب

کولرگازی خانگی

فیروز

سلطاني

37743690

9125669249

آذربايجان شرقي

ميانه

تلویزیون

علی

شيخي

52220272

9144235483

آذربايجان شرقي

بناب

تلویزیون

مهرداد

صميمي

37743820

9360967762

آذربايجان شرقي

تبريز

کولرگازی خانگی - صنعتی - لوازم خانگی

محمدتقی

علي نژاد

33331209-33299400-33299401

9144165543

آذربايجان شرقي

هادي شهر

کولرگازی خانگی

رضا

فتحي

42047505

9141932480

آذربايجان شرقي

آش

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

جعفر

قهرمان

33412224

9143124193

آذربايجان شرقي

تبريز

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

میرناصر

محرابي کلجاهي

34433172

9141106402

آذربايجان شرقي

آذرشهر

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

ابوالفضل

مدني گاوگاني

34223882

9143121675

آذربايجان شرقي

تبريز

لوازم خانگی

سهراب

نامي

35427577-8

9149115782

آذربايجان شرقي

تبريز

تلویزیون

محمدجواد

نجفي

33363613

9149149143

آذربايجان غربي

اروميه

تلویزیون

آرش

کرامت

32223663

9143468352