مرکز اطلاعات با مشتریان

چهارمحال و بختياري

شهرکرد

تلویزیون

شهریار

ابراهيمي

32222555

9132823303

چهارمحال و بختياري

کيان

تلویزیون

علیرضا

اميدي

33321684

9138868969

چهارمحال و بختياري

فارسان

تلویزیون

ايمان

سليماني

33220950

9138876206

چهارمحال و بختياري

بروجن

تلویزیون

ایرج

چراغي

34252187

9133833682

چهارمحال و بختياري

شهرکرد

لوازم خانگی

حبیب الله

چرامين

33344406

9131835113

چهارمحال و بختياري

شهرکرد

لوازم خانگی

حمیدرضا

رحيمي

33349191

9131846534

چهارمحال و بختياري

شهرکرد

کولرگازی خانگی - صنعتی

امیرحسین

شاهقليان

33331797

9132837287

چهارمحال و بختياري

شهرکرد

کولرگازی خانگی - صنعتی

سیدجمشید

موسوي

33333799

9131839664