مرکز اطلاعات با مشتریان

يزد

ميبد

تلویزیون

محمد

دهقاني فيروزآبادي

32344056

9133581574

يزد

يزد

تلویزیون

محمد مهدی

کهنه مويي

36230430

9139538734

يزد

ابرکوه

کولرگازی خانگی

علی

احمدي

32821632-32826898

9133521333

يزد

ميبد

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

علیرضا

بيگي ده آبادي

32330913

9133554584

يزد

يزد

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

مهدی

تقي زاده

35255286

9131520188

يزد

طبس

تلویزیون

حمیدرضا

ثقفي

32828551-3

9153111089

يزد

يزد

کولرگازی خانگی

محمود

حيدري قطرم

35331112

9131511649

يزد

يزد

کولرگازی خانگی

حمید

دشتي رحمت آبادي

38224493

9133565242

يزد

اردکان

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

احمد

دهستاني

32231617

9133572690

يزد

ميبد

تلویزیون

محمد

دهقاني فيروزآبادي

32344056

9133581574

يزد

يزد

کولرگازی خانگی - صنعتی - لوازم خانگی

علی اکبر

شهري زاده

37268393

9133525945

يزد

يزد

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

محمدرضا

ميروکيلي

38289075

9131523142

يزد

ميبد

تلویزیون

حسین

محقق نيا

32326325

9138559800

يزد

اردکان

تلویزیون

میثم

مرشدي

32230782

9133527717

يزد

اردکان

کولرگازی خانگی

سیدحسن

ميرجعفري

32239120

9133520929

يزد

خاتم

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

جواد

يعقوبيان

32572009

9131545696