مرکز اطلاعات با مشتریان

مازندران

نکا

تلویزیون

غلام حسین

کاظمي

34723229

9361792496

مازندران

آمل

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

عباس

کاظميان

44242950-44240346-44241074

9111215069

مازندران

سرخرود

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

عباسعلی

کاملي

44886252

9111188531

مازندران

آمل

لوازم خانگی

رمضان

کاوسي

44289798

9112211345

مازندران

محمودآباد

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

شهرام

کثيري

44734595

9112204066

مازندران

نکا

تلویزیون

شفیع

کريمي

34744452

9113558805

مازندران

نوشهر

کولرگازی خانگی

یعقوب علی

کريمي

52370184

9111932744

مازندران

رامسر

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

رضا

کاکوان

55229198

9365150689

مازندران

سلمان شهر

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

حسن

کريم لو

54616842

9113935076

مازندران

بهشهر

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

غلامعلی

ابراهيم زاده

34527820

9111566503-9118635844

مازندران

نمک آبرود

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

محمدعلی

ابوالحسني

54616279

9113924687

مازندران

سلمان شهر

کولرگازی خانگی

داریوش

احمدپور

54615905

9113937807

مازندران

نوشهر

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

مجید

اقبالي

52355280

9113931518

مازندران

نور

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

خسرو

پولادي

44553943

9113211724

مازندران

عباس آباد

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

علی

حسين زاده

54622377

9111432099

مازندران

گلوگاه

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

یزدان

خواجوي

6222793-6226545-6226949

9113522148

مازندران

تنکابن

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

محمود

درياني

54239162-54274369

9113420618

مازندران

فريدونکنار

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

علیرضا

ربيعي کناري

35654309

9113122133

مازندران

رامسر

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

امیرصادق

زکيان

55259958

9111932100

مازندران

نکا

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

حسین

زارع

34723888

9111532009

مازندران

تنکابن

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

روح الله

سليم ايقاني

4220326

9111934735

مازندران

نشتارود

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

کوروش

شهنوري

54263499

9111933844

مازندران

قائم‌شهر

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

ابراهیم

طالبي

42225335

9113234317-9363913029

مازندران

بابل

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

منصور

عباسي

32371948

9111127726

مازندران

نکا

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

حیدر

علي بيکي

34725722-4

9111567903

مازندران

رامسر

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

علی

قاسم کلايه

55244027

9113929457

مازندران

ايزد شهر

کولرگازی خانگی - صنعتی - لوازم خانگی

سعید

مرادي

44543897

9111127072

مازندران

کلارآباد

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

سید صفر

ميراحمدي

54602400

9113912560

مازندران

جويبار

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

عباس

ميرزازاده

42545411

9111281995

مازندران

عباس آباد

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

حسن

نظرپسندي

54626615

9111353509

مازندران

نشتارود

کولرگازی خانگی

عزیز

يوسفي

54264374

9111946419

مازندران

سلمان شهر

تلویزیون

پرویز

آذين پور

54615794

9111930453

مازندران

تنکابن

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

امیراشکان

آرامون

54229978

9111926755

مازندران

بهنمير

لوازم خانگی

سیدمحمدباقر

آقاميرپور

35750366-35751287

9113138524

مازندران

بهنمير

کولرگازی خانگی

ناصر

آهنگري

35752078

9113125176

مازندران

بابل

کولرگازی خانگی

رامین

اکبرپور

64641342

9112144101

مازندران

تنکابن

تلویزیون

محمد

ابوالقاسمي

54225616

9117419541

مازندران

آمل

کولرگازی خانگی

قاسم

اژدري وسطي

43294300

9118532106

مازندران

جويبار

تلویزیون

احمدرضا

اسکندري

42545547

9111291709

مازندران

ساري

لوازم خانگی

حمیدرضا

اسفندياري

33700609

9112002306

مازندران

نشتارود

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

آرمین

اسماعيل پور

54268926

9121882093

مازندران

قائم‌شهر

تلویزیون

میثم

اسماعيل زاده

42208082

9112242441

مازندران

چالوس

تلویزیون

علی

الياسي

52227252

9111912497

مازندران

گلوگاه

تلویزیون

نصرت الله

ايران نژاد

34662418

9119537282

مازندران

بابل

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

امید

باباجاني زاده

32190374

9111136313

مازندران

بابلسر

کولرگازی خانگی

امید

برزگر

35339544

9111182583

مازندران

نور

تلویزیون

ابوالقاسم

بناگر

44525520

9112203661

مازندران

چالوس

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

علی

پاکپور توچاهي

52161615

9113955102

مازندران

بابل

لوازم خانگی

موسی

پاينده

32376206

9111135457

مازندران

بابلسر

تلویزیون

قاسم

پورآقاجان

35287301

9112120871

مازندران

رامسر

تلویزیون

ناصر

پورنادري

55257490

9113912050

مازندران

چالوس

کولرگازی خانگی

حمیدرضا

تترستاقي

52221032

9111927032

مازندران

قائم‌شهر

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

نادر

تقوي

42042133

9113232405

مازندران

بابلسر

کولرگازی خانگی

عباسعلی

تقي پور

35258213

9116722216

مازندران

نوشهر

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

مجید

جاهد زمردي

52336932-3

9111914577

مازندران

آمل

کولرگازی خانگی

مرتضی

جعفري

43269309

9119139320

مازندران

اميرکلا

تلویزیون

عسکری

جعفري تبار اميري

32348095

9111143303

مازندران

نوشهر

کولرگازی خانگی

صفر

جمشيدي

52337170

9111930699

مازندران

قائم‌شهر

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

اسرافیل

جوان مقدم

42263658

9126799524

مازندران

قائم‌شهر

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

جواهری

جواهري

42033110-42035110

9111260445

مازندران

تنکابن

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

مجید

حسين پور

54376111

9113943932

مازندران

بهشهر

تلویزیون

محمد

حسين سعيدي

34526960

9112580390

مازندران

قائم‌شهر

تلویزیون

سیدموسی

حسيني کردخيلي

42222245

9111260726

مازندران

فريدونکنار

تلویزیون

سیدکرم

حسينيان

35663707

9111180296

مازندران

آمل

تلویزیون

نیا

حق شناس

43234434

9121217709

مازندران

محمودآباد

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

هوشنگ

خسروي نژاد

44746083

9111255512

مازندران

قائم‌شهر

کولرگازی خانگی

بهمنیار

خسرويان

42263126

9119551450

مازندران

اميرکلا

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

محمد

خليل پور

32345978

9111130548

مازندران

نوشهر

تلویزیون

قربانعلی

خواجوند

52330085

9113921285

مازندران

قائم‌شهر

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

اصغر

داداشي

42082786-4

9117114330

مازندران

کلاردشت

تلویزیون

مرید

دلفان آذري

52624040

9113918746

مازندران

کلاردشت

لوازم خانگی

مهدی

دلفان آذري

52620055

9111959816

مازندران

آمل

کولرگازی خانگی

علی

دماوندي

44256828

9111008809

مازندران

بابل

تلویزیون

قربانعلی

ذاکر آقا ملکي

32326686 - 32339976

9113153051

مازندران

ساري

کولرگازی خانگی

قربان

ذبيحي

3254832

9113554215

مازندران

چالوس

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

محمدعلی

رستمي

52224026

9113910002

مازندران

رامسر

کولرگازی خانگی

مهدی

رمضان افقي

55218991

9119917797

مازندران

بابل

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

قباد

روشن

32232282

9111114267

مازندران

آمل

کولرگازی خانگی

سعید

سعادت منش

43273630

9111258981

مازندران

جويبار

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

اسرافیل

سهيلي

42553091

9111234292

مازندران

سوادکوه

تلویزیون

سيد ابراهيم

عمادي

42454941

9119256601

مازندران

اميرکلا

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

سیدعلی

سينايي

32355025

9113142310

مازندران

زيرآب

لوازم خانگی

علی اکبر

شکوهي

42457730

9121998567

مازندران

اميرکلا

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

محمدحسین

شباهنگ فرد

32343907-8

9113146484

مازندران

آمل

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

جابر

شعبان عمران

43244209

9111257540

مازندران

عباس آباد

تلویزیون

مهران

شوکتي

54623204

9192065988

مازندران

بابل

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

رمضانعلی

شيردل

32377926

9113150287

مازندران

بابل

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

فریدون

صداي حق

33391130

9111182854

مازندران

گلوگاه

تلویزیون

سیدرضا

صدري

34665785

9111547855

مازندران

بابل

لوازم خانگی

مازیار

صيدافکن

32072960

9117789822

مازندران

چالوس

تلویزیون

وحید

ضياء بخش

52223955-522244420

9111912770

مازندران

نکا

کولرگازی خانگی

سیدجواد

طبسي

34748601

9111551842

مازندران

بهشهر

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

محمد

عرفاني

34563387

9111567534

مازندران

رامسر

تلویزیون

ابراهیم

عزيزي

55246570

9119996570

مازندران

نوشهر

کولرگازی خانگی

آرش

عليزاده

52358662

9111912382

مازندران

بابل

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

امیدعباس

عليزاده

32392143

9113116879

مازندران

آمل

تلویزیون

غفار

غفاري

44228368

9118556402

مازندران

ساري

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

رضا

غياث نژاد

33268112

9111518803

مازندران

فريدونکنار

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

علی

فريدونکنار يوسف نژاد

35651450

9111129129

مازندران

رويان

کولرگازی خانگی - صنعتی - لوازم خانگی

پیمان

اسماعيل پور

44653366-44546060

9111210108

مازندران

تنکابن

تلویزیون

ناصر

فصيحي

54282933-54280878

9111926211

مازندران

بابلسر

کولرگازی خانگی

فرزاد

قاسم زاده

35281900-35270321

9111119618

مازندران

جويبار

کولرگازی خانگی

رضوان

قاسمي

42545236

9113265972

مازندران

محمودآباد

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

غلامرضا

قاسمي

44745446

9111227738

مازندران

نور

کولرگازی خانگی

محمد

قلي پور

44544371

9126907247

مازندران

محمودآباد

تلویزیون

نورالله

قلي زاده

44742986

9111211113

مازندران

تنکابن

لوازم خانگی

عبدالله

قليي

54250405

9112935063

مازندران

ساري

تلویزیون

حمیدرضا

قهرماني

33354600

9112514619

مازندران

تنکابن

لوازم خانگی

داریوش

قورچي بيگي

54227270

9111944807

مازندران

رامسر

کولرگازی خانگی

میثم

گل محمدي

55254848

9113942278

مازندران

چالوس

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

بابک

لاهوتي

52220059

9113914037

مازندران

نور

تلویزیون

احمد

مؤدب

44555558

9123035718

مازندران

چمستان

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

ابوالحسن

محمدي

44669273

9112217682

مازندران

سرخرود

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

علی

محمدي

44884266

9119200480

مازندران

قائم‌شهر

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

مجتبی

محمدي وند

42192398

9360539370

مازندران

بابل

کولرگازی خانگی

آرش

محمديان

9111136599

مازندران

جويبار

کولرگازی خانگی

سعید

مدانلو

42554496

9111544496

مازندران

ساري

کولرگازی خانگی

افشین

مرادقلي

33269166

9113554327

مازندران

بهشهر

کولرگازی خانگی

رضا

مسافر

34574281

9112573576

مازندران

بابلسر

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

قنبرعلی

مسيبي

35275693

9113120187

مازندران

رستم کلا

لوازم خانگی

سید میلاد

مصدق رستمي

34634177

9118542801

مازندران

نکا

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

عیسی

معرفت پور

34747400-34744820

9113524452

مازندران

ساري

کولرگازی خانگی - صنعتی - لوازم خانگی

مازیار

موسوي

33209048

9117772757

مازندران

بهشهر

لوازم خانگی

سیدباقر

ميراني کرمرودي

34533104

9113550225

مازندران

ساري

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

امید

ميرزايي

33359404-8

9122898486

مازندران

قائم‌شهر

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

احمد

نازپرور

42193991

9111245271

مازندران

مياندرود

کولرگازی خانگی

اسماعیل

نجفي

33882501

9113555960

مازندران

سرخرود

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

حمید

نريماني

44884465

9113132804

مازندران

آمل

کولرگازی خانگی - صنعتی - لوازم خانگی

حامد

نصراله تبار

43266118

9111257208

مازندران

آمل

کولرگازی خانگی

ماشالله

نعمتي

43240778

9119210565

مازندران

رامسر

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

صابر

نورصباغي

55217853

9363055974

مازندران

بابل

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

دهقان

نيارستمي

32323854

9113110374

مازندران

بابل

تلویزیون

سیدجعفر

هاشمي

32337056-32169027

9111151927

مازندران

بابلسر

کولرگازی خانگی -لوازم خانگی

دلاور

ولي نيا

35259332

9111163704

مازندران

بابلسر

تلویزیون

داود

يوسفي

35336715

9117136079