صنایع زرین نمای کاسپین

تعرفه نصب 

 

  ردیف

    شرح

   دریافت    

1

تعرفه نصب کولرهای گازی  RAC   (خانگی)

 اینجا کلیک کنید  1.5MB

2

تعرفه نصب کولرهای گازی  CAC   (صنعتی)

 اینجا کلیک کنید  1.5MB

3

تعرفه نصب کولرهای گازی  VRF   (صنعتی)

 اینجا کلیک کنید  1.5MB

4

تعرفه نصب و خدمات صوتی و تصویری

 اینجا کلیک کنید  0.5MB