حسین نصیری قیداری


 نشانی: زنجان / خدابنده / خیابان محیط زیست پلاک 53
 تلفن: 024-34220907
 موبایل: 0912-7416239
 زمیته فعالیت: کولر خانگی

محمد حسین میرزانجفی


 نشانی: زنجان / زنجان / زنجان سعدی شمالی روبروی بیمارستان ارتش پ 180
 تلفن: 024-33548611
 موبایل: 09122419009
 زمیته فعالیت: اسپلیت

مهرداد گل محمدی


 نشانی: زنجان / ابهر / بلوار طالقانی جنوبی خیابان خلیل طهماسبی طبقه همکف
 موبایل: 09127457411
 زمیته فعالیت: کولرو خانگی

سعید عسگری


 نشانی: زنجان / ابهر / م آزادی ابتدای خ شرکت گاز
 تلفن: 024-35224351
 موبایل: 09364790700
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی

حسن خلیلی


 نشانی: زنجان / زنجان / خیابان بعثت خ رضاقلی پ28 کدپستی 4514787646
 تلفن: 024-33328821
 موبایل: 09191423080
 زمیته فعالیت: خانگی

حسین زنجان رسولی


 نشانی: زنجان / زنجان / خیابان 30متری انصاریه گلستان 15 قطعه 243
 تلفن: 024-33774329
 موبایل: 09122411925
 زمیته فعالیت: کولر

سید مسعود جمالی


 نشانی: زنجان / زنجان / خ خرمشهر جنب پمپ بنزین ک 295 موسسه فنی جمالی
 تلفن: 024-33775922
 موبایل: 09123411006
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی

عباس شفیعی


 نشانی: زنجان / زنجان / م ارک ابتدای ک پرستار روبرو بیمارستان دکتر بهشتی
 تلفن: 024-33557788
 موبایل: 09127431824
 دورنگار (فکس): 024-33325062
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری

یحیی راغبی


 نشانی: زنجان / زنجان / خ 17 شهریور پ191 کد پستی 4519657348
 تلفن: 024-33545256
 موبایل: 09127422807
 دورنگار (فکس): 024-33561070
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری

فیروز انواری فرد


 نشانی: زنجان / خدابنده / خ حسینیه اعظم نمایندگی برادران انواری
 تلفن: 024-34224322
 موبایل: 09127450547
 دورنگار (فکس): 024-34224322
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری

افشار عزیزی


 نشانی: زنجان / خرمدره / خ ش عزیزی پاساژ عزیزی
 تلفن: 024-35527000
 موبایل: 09121424104
 دورنگار (فکس): 024-35527000
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری