بهمن غرابی


 نشانی: سیستان و بلوچستان / زاهدان / خ کفعمی ک حافظ حافظ 3 تعمیرگاه بهمن
 تلفن: 054-33225584
 موبایل: 09158527118
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی

مسلم عباسی


 نشانی: سیستان و بلوچستان / زابل / خ شهید رجایی،نبش رجایی25،نمایندگی خدمات کولر گازی
 تلفن: 054-32231708
 موبایل: 09155426286
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی

سید احمد صادقی راین


 نشانی: سیستان و بلوچستان / ایرانشهر / خ امام،رو به روی شهرداری،خ دهدار،حد فاصل دهدار هشت و ده/
 تلفن: 054-37230137
 موبایل: 09151993155
 زمیته فعالیت: کولر -خانگی

حسن صادقی


 نشانی: سیستان و بلوچستان / زابل / خ امام خمینی بازار کمالی تعمیرگاه صادقی
 تلفن: 0542-2242004
 موبایل: 09151960430
 زمیته فعالیت: خانگی

مهدی رحیمی


 نشانی: سیستان و بلوچستان / زاهدان / زاهدان خ رجایی رجایی 16 پ1 شرکت صبا تهویه کدپستی 9819654196
 تلفن: 0548-5240945
 موبایل: 09153476815
 زمیته فعالیت: پنجره ای اسپلیت- خانگی

حسینعلی خیاطی


 نشانی: سیستان و بلوچستان / زاهدان / خ آیت ا... کفعمی نرسیده به تقاطع خیابان امام خدمات فنی مهر
 تلفن: 054-33263739-33231850-33263729-33263749
 موبایل: 09153432310
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی

محمود رضا خاکپور


 نشانی: سیستان و بلوچستان / زابل / خ طالقانی،طالقانی 29،نبش طالقانی
 تلفن: 054-32220100
 موبایل: 09151964540
 زمیته فعالیت: کولرگازی

محمدرضا جدائی


 نشانی: سیستان و بلوچستان / زاهدان / خ امام خمینی بالاتر از پل سینما فرهنگ سمت چپ
 تلفن: 054-33221416
 موبایل: 09155415073
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی

غلامعلی صادقی خراشاد


 نشانی: سیستان و بلوچستان / زابل / خ ش باقری ش باقری 38 دبستان پسرانه
 تلفن: 054-32225919
 موبایل: 09155424351
 زمیته فعالیت: خانگی

عبدالعلی کلبعلی


 نشانی: سیستان و بلوچستان / زاهدان / خیابان آزادی کوچه حافظ 2 مغازه پنجم سمت چپ پلاک 40
 موبایل: 09150401015
 زمیته فعالیت: کولرگازی

داوود نصیری


 نشانی: سیستان و بلوچستان / چابهار / خ حافظ روبرو مسجد امیر حمزه جنب نان برتر نمایندگی فنی نصیری
 تلفن: 054-
 موبایل: 09138675039
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری

حسین راهدار


 نشانی: سیستان و بلوچستان / زابل / بلوار میرحسینی تقاطع میرحسینی 9 و رسالت کد پستی 9861645635
 تلفن: 054-32237097
 موبایل: 09151440812
 دورنگار (فکس): 054-32224470
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری

محمود راشکی


 نشانی: سیستان و بلوچستان / زاهدان / نبش میرزای شیرازی 18 تعمیرگاه سامسونگ
 تلفن: 054-33221293
 موبایل: 09158402952
 دورنگار (فکس): 054-33219644
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری

سید احمد صادقی راین


 نشانی: سیستان و بلوچستان / ایرانشهر / خ امام،رو به روی شهرداری،خ دهدار،حد فاصل دهدار هشت و ده/
 تلفن: 054-37230137
 موبایل: 09151993155
 دورنگار (فکس): 054-37221743
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری