حسین لشگری


 نشانی: قزوین / قزوین / خ سعدی خ کارگر روبه روی سه راه آبشار خدمات فنی مهندسی لشگری
 تلفن: 028-33337935
 موبایل: 09128821958
 زمیته فعالیت: خانگی

امید طاهرخانی


 نشانی: قزوین / تاکستان / تاکستان خ علامه امینی پ 5
 موبایل: 09127890017
 زمیته فعالیت: خانگی

عنابت اله شادابی


 نشانی: قزوین / شهرک صنعتی البرز / قزوین البرز خ بلوار سهرودی خ دانشگاه جنب دانشگاه علمی کاربردی دفتر خدمات فنی روزبه
 تلفن: 0282-2246747
 موبایل: 09191941944
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی

شهرام زرعکانی


 نشانی: قزوین / قزوین / قزوین-محمدیه-منطقه 5 بلوار امام خمینی به سمت جانبازان خدمات فنی مهندسی جنرال
 تلفن: 028-2832576603
 موبایل: 09127874276
 زمیته فعالیت: خانگی-کولرگازی

حمید رستمی


 نشانی: قزوین / اقبالیه / اقبالیه - خ امام رضا - پ 555 - خدمات فنی رستمی کد پستی:34171-13948
 تلفن: 028-33429920
 موبایل: 09121819940
 زمیته فعالیت: خانگی

شهرام حیدری


 نشانی: قزوین / قزوین / قزوین خ نوروزیان بلوار نوروزیان روبروی استانداری جنب تعلیم رانندگی سروش
 تلفن: 028-33667065-09204732864
 موبایل: 09121934793
 زمیته فعالیت: اسپلیت-خانگی

بدیع اله بیوک آقایی


 نشانی: قزوین / قزوین / قزوین - خ سعدی شمالی - روبروی دبستان حیدری -جنب درمانگاه امام سجاد- خدمات فنی بیوک آقایی کد پستی : 15713 - 34139
 تلفن: 028-33335646-33328599
 موبایل: 09123828004
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی

محمد انصاری


 نشانی: قزوین / بویین‌زهرا / بلوار امام خمینی جنب بانک مسکن
 موبایل: 09198498322
 زمیته فعالیت: کولرگازی

اصغر اصل فلاح


 نشانی: قزوین / آبیک / خ طالقانی جنب پمپ بنزین
 تلفن: 028-32825403
 موبایل: 09121623532
 زمیته فعالیت: خانگی

غلامرضا کشاورز حمید


 نشانی: قزوین / قزوین / خ حیدری جنب سوپر گوشت حافظ خدمات فنی کشاورز
 تلفن: 028-33322846
 موبایل: 0912-5815146
 زمیته فعالیت: خانگی

مسعود احمدزاده


 نشانی: قزوین / محمدیه / منطقه 1- گلسار1- جنب شقایق 6- بابک الکترونیک کد پستی 3491758397
 تلفن: 028-32564321
 موبایل: 09127817891
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری

داود حضرتی


 نشانی: قزوین / قزوین / خ راه آهن- ک نیکجو- پ 65
 تلفن: 028-
 موبایل: 09358061647
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری

داوود زمانی


 نشانی: قزوین / آبگرم / آبگرم- خ امام- ک زمانی- تعمیرگاه زمانی
 تلفن: 0283-4762047
 موبایل: 09129490198
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری

مرتضی شفیعی


 نشانی: قزوین / قزوین / خ سعدی شمالی روبرو بانک صادرات منبع آب کدپستی :3419696546
 تلفن: 028-33331726
 موبایل: 09123821975
 دورنگار (فکس): 028-33324825
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری

جواد بابا حبیب


 نشانی: قزوین / قزوین / خ سعدی روبروی دبیرستان شیبانی سابق کد پستی3419654645
 تلفن: 028-33231613
 موبایل: 09191884187
 دورنگار (فکس): 028-33348634
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری