محمد نرگسی قهرمان


 نشانی: کردستان / قروه / بخش چهاردولی شرقی دهستان وینسار نرسیده به چهار راه جنب مخابرات
 تلفن: 087-35492711
 موبایل: 09189715699
 زمیته فعالیت: کولر- خانگی

طاهر حسین زاده


 نشانی: کردستان / سقز / سقز - خ آزادی جنب داروخانه دکتر غنچه ای پ 97
 تلفن: 087-36238881-2
 موبایل: 09188748972
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی

محمد بشیریان


 نشانی: کردستان / سنندج / خ مردوخ مقابل بیمارستان
 تلفن: 087-33241492
 موبایل: 09183717756
 زمیته فعالیت: خانگی

سهراب بختیاری


 نشانی: کردستان / بیجار / خ امیر نظام گروسی روبروی دبستان ابوذر تعمیرگاه لازم خانگی سهراب
 تلفن: 087-38235205
 موبایل: 09183704498
 زمیته فعالیت: خانگی

محمود رضا عبدالملکی


 نشانی: کردستان / سنندج / خ کشاورز پ 235
 تلفن: 087-33288369/9186564001
 موبایل: 09183711167
 زمیته فعالیت: اسپلیت-خانگی

عزیز کریمیانی


 نشانی: کردستان / سنندج / سنندج خ اردلان خدمات فنی زاگرس
 تلفن: 0871-33126602
 موبایل: 09183724045
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی

اصغر صادقی


 نشانی: کردستان / قروه / خ کارگر - جنب فروشگاه سامسونگ
 تلفن: 087-35250244
 موبایل: 09186095659
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری

اسماعیل مرادی


 نشانی: کردستان / سنندج / خیابان نمکی خدمات مرادی 6616736571
 تلفن: 087-33234589
 موبایل: 09183715878
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری

لقمان فرجی


 نشانی: کردستان / سقز / 6681616550 خ امام جنب حسینیه کدپستی
 تلفن: 087-36221250
 موبایل: 09186511300
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری

عثمان انوری


 نشانی: کردستان / بانه / م امام تعمیرگاه مرکزی
 تلفن: 087-34262576
 موبایل: 09143020240
 دورنگار (فکس): 087-34263089
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری