علی اکبر شهری زاده


 نشانی: یزد /میدان همافر جنب بانک ملی خ شفق دومین مغازه بعد از بن بست 12 مرکز خدمات فنی شهری زاده
 تلفن: 035-37268393
 موبایل: 09133525945

جواد یعقوبیان


 نشانی: یزد / خاتم / خاتم - خ امام خمینی جنب اداره برق شهرستان شرکت تعاونی تاسیساتی دانش و فن
 تلفن: 035-32572009
 موبایل: 09131545696
 زمیته فعالیت: اسپلیت-خانگی

سید حسن میرجعفری


 نشانی: یزد / اردکان / خ حافظ نبش خ ش حسینی پوردفتر مهندسی ارم
 تلفن: 035-32239120
 موبایل: 09133520929
 زمیته فعالیت: کولرگازی

علی اکبر شهری زاده


 نشانی: یزد / یزد / میدان همافر جنب بانک ملی خ شفق دومین مغازه بعد از بن بست 12 مرکز خدمات فنی شهری زاده
 تلفن: 035-37268393
 موبایل: 09133525945
 زمیته فعالیت: اسپلیت-خانگی

احمد دهستانی


 نشانی: یزد / اردکان / اردکان خ ش باهنر تعمیرگاه بزرگ مرکزی (دهستانی)
 تلفن: 035-32231617
 موبایل: 09133572690
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی

حمید دشتی رحمت آبادی


 نشانی: یزد / یزد / بلوار شهید دشتی بلوار ارتش سمت چپ خدمات فنی دشتی
 تلفن: 035-38224493
 موبایل: 09133565242
 زمیته فعالیت: کولرگازی

محمود حیدری قطرم


 نشانی: یزد / یزد / سه راه حکیمیان روبروی مسجد بلوری زاده پ935 یزد تبرید
 تلفن: 035-35331112
 موبایل: 09131511649
 زمیته فعالیت: کولرگازی

مهدی تقی زاده


 نشانی: یزد / یزد / یزد- امام شهر حدفاصل میدان انقلاب به میدان یزدباف تعمیرلوازم خانگی تقی زاده کدپستی 8917793140
 تلفن: 035-35255286
 موبایل: 09131520188
 زمیته فعالیت: خانگی - کولر

علیرضا بیگی ده آبادی


 نشانی: یزد / میبد / خ آیت الله کاشانی جنب دبیرستان معارف تکنوسرویس
 تلفن: 035-32330913
 موبایل: 09133554584
 زمیته فعالیت: کولر- خانگی

علی احمدی


 نشانی: یزد / ابرکوه / خ نسفی نسفی 26 شرکت خدمات گلدیران
 تلفن: 0-32821632-32826898
 موبایل: 09133521333
 زمیته فعالیت: کولرگازی

محمدرضا میروکیلی


 نشانی: یزد / یزد / بلوار شهید دشتی - چهارراه امیر المومنین - خ امیرالمومنین نبش چهارراه 2 کدپستی 8949157747
 تلفن: 035-38289075
 موبایل: 09131523142
 زمیته فعالیت: اسپلیت-خانگی

حسین محقق نیا


 نشانی: یزد / میبد / خ سلمان فارسی روبرو بانک صادرات موسسه
 تلفن: 035-32326325
 موبایل: 09138559800
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری

میثم مرشدی


 نشانی: یزد / اردکان / اردکان چهارراه سعدی جنب کانون ش مدرس مدرن الکترونیک
 تلفن: 035-32230782
 موبایل: 09133527717
 دورنگار (فکس): 035-32236232
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری

محمد مهدی کهنه مویی


 نشانی: یزد / یزد / تقاطع مهدیه بلوار منتظر قائم تعمیرگاه سونی کد پستی :‌8916795748
 تلفن: 035-36230430
 موبایل: 09139538734
 دورنگار (فکس): 035-36230430
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری

حمیدرضا ثقفی


 نشانی: یزد / طبس / خ امام شرکت س?ما گسترش خراسان کدپست? : 9791873345
 تلفن: 056-32828551-3
 موبایل: 09153111089
 دورنگار (فکس): 056-32828554
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری