امیرحسین شاه قلیان


 نشانی: شهرکرد /بلوار فارابی خیابان سعدی نبش ک 5/1
 تلفن: 038-33331797
 موبایل: 09132837287

سید جمشید موسوی


 نشانی: شهرکرد /بلوار دکتر شریعتی خ پارس پ 5
 تلفن: 038-33333799
 موبایل: 09131839664

سیدجمشید موسوی


 نشانی: چهارمحال و بختیاری / شهرکرد / بلوار دکتر شریعتی خ پارس پ 5
 تلفن: 038-33333799
 موبایل: 09131839664
 زمیته فعالیت: اسپلیت

امیرحسین شاهقلیان


 نشانی: چهارمحال و بختیاری / شهرکرد / خ سعدی شرقی نبش ک 5/1 مرکز خدمات ال جی کدپستی 8814613339
 تلفن: 038-33331797
 موبایل: 09132837287
 زمیته فعالیت: اسپلیت

حمید رحیمی


 نشانی: چهارمحال و بختیاری / شهرکرد / خ مولوی شرقی نبش ک12 پ28 کد پستی:8815889565
 تلفن: 038-33349191
 موبایل: 09131846534
 زمیته فعالیت: خانگی

حبیب الله چرامین


 نشانی: چهارمحال و بختیاری / شهرکرد / خ مولوی شرقی بین ک 2 و 3
 تلفن: 038-33344406
 موبایل: 09131835113
 زمیته فعالیت: خانگی - اجاق گاز

علیرضا امیدی


 نشانی: چهارمحال و بختیاری / کیان / خیابان امامزاده کوچه 7 --پلاک 7
 تلفن: 038-33321684
 موبایل: 09138868969
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری

ایمان سلیمانی


 نشانی: چهارمحال و بختیاری / فارسان / میدان امام حسین- خ کاشانی- خدمات پارسیان-کد پست? 8861793111
 تلفن: 038-33220950
 موبایل: 09138876206
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری

ایرج چراغی


 نشانی: چهارمحال و بختیاری / بروجن / خیابان دفتری غربی- نمایندگی ال جی- رادیو تلویزیون ایرج
 تلفن: 038-34252187
 موبایل: 09133833682
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری

شهریار ابراهیمی


 نشانی: چهارمحال و بختیاری / شهرکرد / شهرکرد خ سعدی س سونی شماره 473
 تلفن: 038-32222555
 موبایل: 09132823303
 دورنگار (فکس): 038-32221699
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری