ایرج پرنور


 نشانی: آذربایجان شرقی / سراب / خ بهشتی نمایندگی ال جی پ406
 تلفن: 041-43224499
 موبایل: 09143310431
 دورنگار (فکس): 041-43232311
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری