جعفر عبداللهی


 نشانی: آذربایجان شرقی / ملکان / خ امام روبروی بانک سپه نبش خ آزادی سرویس مرکزی ملکان
 تلفن: 041-37823665
 موبایل: 09141213276
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی