جعفر قهرمان


 نشانی: آذربایجان شرقی / آش / آش شهرستان ایلخچی خ بهشتی نبش سه راه جامی کدپستی: 6455169387
 تلفن: 041-33412224
 موبایل: 09143124193
 زمیته فعالیت: خانگی - کولر