مرتضی طلوعی


 نشانی: آذربایجان غربی / میاندوآب / خ کشاورز- ساختمان طلوعی
 تلفن: 058-45267604-5
 موبایل: 09141812406
 دورنگار (فکس): 058-45267635
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری