ابراهیم حق شناس


 نشانی: آذربایجان غربی / بوکان / بلوار کردستان بالاتر از بیمارستان قدیم ک بیمه سلامت خدمات صوتی و تصویری هیوا کدپستی : 5951843339
 تلفن: 044-46241054
 موبایل: 09141800469
 دورنگار (فکس): 044-46241052
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری