احمد قاسملو


 نشانی: آذربایجان غربی / تکاب / خ امام پاساژ نعمت الهی ط 2 کد پستی 59915335
 تلفن: 044-45520912
 موبایل: 09147659569
 دورنگار (فکس): 044-45520912
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری