عزیز آذرکمند


 نشانی: آذربایجان غربی / مهاباد / چهارراه آزادی اول خ صلاح الدین ایوبی شرقی خدمات صوتی و تصویری آذرکمند پ 124 کدپستی 43958-59137
 تلفن: 044-42222397
 موبایل: 09144422132
 دورنگار (فکس): 044-42222397
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری