ولی یوسفی


 نشانی: آذربایجان غربی / خوی / خوی خ شریعتی روبروی نعیمی 2 تعمیرگاه مجاز یوسفی
 تلفن: 044-36235949
 موبایل: 09141601550
 دورنگار (فکس): 044-36237949
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری