حسین علیپوراقدم


 نشانی: آذربایجان غربی / شوط / م امام حسین نبش خ باهنر خدمات صوتی و تصویری علیپور
 تلفن: 044-34272768
 موبایل: 09144633187
 دورنگار (فکس): 044-34272768
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری