سیف اله تقی زاده


 نشانی: آذربایجان غربی / ماکو / بلوار رسالت جنب بانک ملت
 تلفن: 044-34242622
 موبایل: 09143634107
 دورنگار (فکس): 044-34243832
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری