احمد علیزاده عبادی


 نشانی: آذربایجان غربی / ارومیه / خ منتظری پاساژ نیکرو پ167
 تلفن: 044-32224571
 موبایل: 09144457047
 دورنگار (فکس): 044-32237700
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری