مهی الدین کریمی ینگی ارخ


 نشانی: آذربایجان غربی / شاهین دژ / خ قیام غربی- نمایندگی صوتی و تصویری کریمی
 تلفن: 044-46329223
 موبایل: 09141855302
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری