مهدی کیانی فرد


 نشانی: آذربایجان غربی / ارومیه / فلکه 9 پله اول خیابان سرداران یک پشت ایستگاه اتوبوس سرویس فنی کیانی
 تلفن: 044-33383811
 موبایل: 09141416308
 زمیته فعالیت: خانگی - کولر