داوود عبدالله زاده


 نشانی: آذربایجان غربی / ماکو / اول بلوار رسالت روبروی جهاد دانشگاهی
 تلفن: 044-34245900
 موبایل: 09144613811
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی