کامران احمدی زر


 نشانی: آذربایجان غربی / مهاباد / م استقلال خ فلسطین پ 18 موسسه فنی مهندسی احمدی زر
 تلفن: 044-42232393
 موبایل: 09141665407
 زمیته فعالیت: کولر -خانگی