فرید اسکندری


 نشانی: آذربایجان غربی / ارومیه / خ حافظ 1 تقاطع سرداران خدمات فنی فرید
 تلفن: 044-32232080
 موبایل: 09143456434
 زمیته فعالیت: خانگی - کولر