بهرام جلیل زاده


 نشانی: آذربایجان غربی / ارومیه / بلوار آزادگان بلوار رودکی خ سعدی پ 1/63 خدمات فنی جلیل زاده کد پستی: 5719174143
 تلفن: 044-33663586
 موبایل: 09143432495
 زمیته فعالیت: خانگی