لقمان شریفی


 نشانی: آذربایجان غربی / بوکان / خ شهید بهشتی روبروی بازار میوه خمات فنی گل یخ
 تلفن: 044-46227089
 موبایل: 09141845631
 زمیته فعالیت: خانگی - کولر