فتاح فتحی تاجین آباد


 نشانی: آذربایجان غربی / اشنویه / خ سربازان گمنام پاساژ فتحی مرکز سرویس مجاز فتحی
 تلفن: 044-44626124
 موبایل: 09143427947
 زمیته فعالیت: کولر-خانگی