احمد محمدزاده


 نشانی: آذربایجان غربی / سلماس / سلماس خ حافظ تقاطع فرعی *
 تلفن: 044-35231215
 موبایل: 09144435328
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی