سید جمال محمدی


 نشانی: آذربایجان غربی / نقده / خ رسالت کارگاه فنی صنعتی دانفوس
 تلفن: 044-35666824
 موبایل: 09143430382
 زمیته فعالیت: خانگی - کولر