عبدالله میهن پور


 نشانی: آذربایجان غربی / پیرانشهر / خ آزادی شرقی جنب مسجد النبی کد پستی:5781849161
 تلفن: 044-44225376
 موبایل: 09141670461
 زمیته فعالیت: خانگی