مقصود نعمتی


 نشانی: آذربایجان غربی / تکاب / خ امام اول خ نماز موسسه فنی نعمتی کد پستی : 59918-78581
 تلفن: 044-45524310
 موبایل: 09123415331
 زمیته فعالیت: خانگی