کریم نوروزبخش حاجی کندی


 نشانی: آذربایجان غربی / ارومیه / خیابان میثم خیابان هادی کوچه4 پ19 تعمیرگاه یخجال و کولر نوروزبخش
 تلفن: 0-33365431
 موبایل: 09144467485
 زمیته فعالیت: کولرگازی