محمدتقی علی نژاد


 نشانی: تبریز /ولیعصر خ معلم بعد از فلکه معلم روبروی باباطاهر پ11 (گروه فنی مهندسی سیستمهای برودتی علی نژاد
 تلفن: 041-33299400
 موبایل: 09144165543