کامران احمدی زر


 نشانی: آذربایجان غربی /مهاباد م استقلال خ فلسطین پ 18 موسسه فنی مهندسی احمدی زر کدپستی 5916965714
 تلفن: 044-42232393
 موبایل: 09141665407