سجاد نظری صفر قلی کندی


 نشانی: ارومیه /خ ورزش روبه روی ساختمان سلامت نمایندگی بوتان و کارو اندیشه کد پستی 5715859435
 تلفن: 044-33434246
 موبایل: 09193366751