امیر غلامی


 نشانی: بوشهر / خورموج / خ مطهری ک ش فربد جنب مسجد جامع تعمیرگاه عدالت کد پستی 7541814365
 تلفن: 077-35328364
 موبایل: 09172663475
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی