احمد فراهانی


 نشانی: تهران / پاکدشت / خ مطهری پ253
 تلفن: 021-36029100/36023119
 موبایل: 09122499865
 دورنگار (فکس): 021-09123239603/36029100
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری