ایمان سلیمانی


 نشانی: چهارمحال و بختیاری / فارسان / میدان امام حسین- خ کاشانی- خدمات پارسیان-کد پست? 8861793111
 تلفن: 038-33220950
 موبایل: 09138876206
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری