اسماعیل مرادی


 نشانی: خراسان جنوبی / قاینات / زیرکوه- شهر حاجی آباد- بلوار امام رضا- صوتی و تصویری تی وی شاپ
 تلفن: 056-32503696
 موبایل: 09151638016
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری