اسحق اسحاقی مقدم


 نشانی: خراسان رضوی / تربت جام / خ میرقوام الدین - پاساژ نوروزی- نمایندگی سامسونگ
 تلفن: 051-52529144
 موبایل: 09151263188
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری