اژدر عقیقی


 نشانی: خراسان رضوی / درگز / بلوار صیاد شیرازی روبرو مسجد جواد الائمه نمایندگی شهاب
 تلفن: 051-46224752
 موبایل: 09153813286
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری