ابراهیم کاظمیان


 نشانی: خراسان رضوی / مشهد / مشهد رضا شهر ملک الشعرا 5 رودکی 8 فاز تجاری جنب نانوایی سنگکی پ27/1کدپستی9176864113
 تلفن: 051-38469519
 موبایل: 09153031104
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی