رضا تنهایی


 نشانی: خراسان رضوی / مشهد / قاسم آباد بزرگراه میثاق نبش میثاق 37 پ54 یا بلوار فلاحی فلاحی 38/14 پ54 دفتر فنی و مهندسی نیو ایر
 تلفن: 051-35227291-3
 موبایل: 09155112883
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی