ابراهیم صابره ثابتی


 نشانی: خراسان رضوی / قوچان / بازار عشق آباد ( خ امام خمینی) - خ حافظ نبش چهارراه اول - خدمات فنی و مهندسی ثابتی
 تلفن: 051-47243515
 موبایل: 09155810899
 زمیته فعالیت: خانگی